Евробилд Комплект ООД
София, ул. Кораб планина 54
тел.: +359 2 868 30 90
факс: +359 2 862 24 25
Тел. за продажби в България:
(00359) 888 777 771, 0888 327 661
Тел. за продажби в Русия:
(007) 985 760 35 41
E-mail: euro_complect@abv.bg
www.eurobuildcomplect.eu
 
Позициите маркирани с * са задължителни.

 
         
 
 
© 2011, EuroBuild Complect. All rights reserved.